De verschillen tussen particulier en zakelijk verzekeren

Zoals de namen duidelijk suggereren, dekt de particuliere verzekeringspolis voor persoonlijk gebruik, terwijl een commerciële verzekering dekt voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. De reden dat er twee verschillende plannen beschikbaar zijn, is dat de risicofactor voor privé en commercieel behoorlijk verschillend is.

Particuliere verzekeren

Experts raden aan om een ​​uitgebreide verzekering af te sluiten, aangezien deze zowel een eigen schadeverzekering als een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering omvat. Het biedt financiële dekking tegen schade of verliezen als gevolg van een ongeval, diefstal, natuurrampen, brand, rellen, aansprakelijkheid van derden en zelfs persoonlijke ongevallendekking voor de eigenaar-bestuurder.

Bedrijfs verzekeren

aangezien schade aan uw bedrijf een negatieve invloed kan hebben op uw bedrijf, biedt dit type polis financiële zekerheid tegen verliezen of schade aan in geval van een ongeval, aansprakelijkheid van derden, diefstal, brand en natuurrampen samen met persoonlijke ongevallendekking van de bestuurders- en passagiersdekking. Aangezien de risicofactor voor bedrijfsverzekering groter is, zijn de verzekeringspremies steiler dan die van particuliere verzekeringen. Het hebben van een geldige wettelijke aansprakelijkheid is verplicht voor bedrijven, terwijl voor particulieren alleen de wettelijke aansprakelijkheid verplicht is. U kunt beide typen verzekeringen online afsluiten door de verschillende aanbiedingen te vergelijken.

Mag een bedrijfsverzekering voor privégebruik worden gebruikt?

Heeft u een bedrijfsverzekering, dan is het gebruik van de verzekering voor persoonlijk gebruik uitgesloten. U kunt dus geen aanspraak maken op de commerciële polis als de schade is ontstaan ​​bij gebruik voor privédoeleinden. Hetzelfde geldt ook voor polishouders van particuliere autoverzekeringen.

Conclusie

Of u nu een verzekering bezit voor persoonlijk gebruik of voor commerciële doeleinden, een verzekering is essentieel en moet alle mogelijke risico’s kunnen dekken. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende facetten van zowel de bedrijfsverzekering als de particuliere verzekering. Wij hopen dat de verschillen op deze manier duidelijk zijn geworden. Let altijd goed op welke polis u kiest.